Domov > Aktualno > Arhiv novic > Inventarizacija flore treh izbranih mokrišč v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib
07. 12. 2021
Inventarizacija flore treh izbranih mokrišč v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

Na območju mokrotnega travnika zahodno od Mosteca, naravnega rezervata Mali Rožnik in na območju severno in severozahodno od Biološkega središča so strokovnjaki Društva za raziskovanje mokrišč Slovenije evidentirali kar 300 vrst rastlin.

Izmed popisanih vrst je 35 naravovarstveno pomembnih, od tega je 30 vrst uvrščenih na Rdeči seznam in 14 zavarovanih.
Ena odmevnejših najdb letošnjih popisov je tudi potrditev uspevanja vrste zlatice (Ranunculus labacensis), ki ima tu eno izmed zgolj štirih znanih nahajališč na svetu. Zelo pomembna je tudi potrditev uspevanja kar 19 ogroženih rastlinskih vrst, ki z inventarizacijo leta 2003 niso bile potrjene.
Raziskavi sicer nista potekali na istih območjih, saj kar dve izmed treh barij v predhodno raziskavo nista bili vključeni.
Iz letošnjih rezultatov popisov rastlin je razvidno, da je vsaj del krajinskega parka podvržen hitrim spremembam okoljskih razmer, ki se kažejo v spremenjenih ekoloških razmerah in vrstni sestavi.
Z letošnjimi popisi nismo uspeli potrditi uspevanja petih vrst rastlin, katerih uspevanje je bilo potrjeno tekom predhodne inventarizacije prehodnih barij Mali Rožnik in Mostec leta 2003. Teh pet vrst rastlin je trenutno prepoznanih kot lokalno domnevno izumrlih.
Prizadevamo si, da bi z ukrepi za ponovno vzpostavitev ustreznega ekološkega stanja upadanje populacij izbranih ogroženih vrst upočasnili, ali, kjer je to še možno, trend celo obrnili.
Več o letošnjih popisih rastlin na izbranih mokriščih krajinskega parka lahko preberete v končnem poročilu raziskave.
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.