Domov > ZA OBISKOVALCE > Lokacije pitnikov

Lokacije pitnikov

Od pomladi pa do jeseni v Mestni občina Ljubljana delujejo pitniki. Priključeni so na osrednji vodovodni sistem Ljubljane in v času delovanja vključeni v redni notranji nadzor pitne vode upravljavca vodovoda JP VOKA SNAGA.

Na območju Krajinskega parka deluje 6 pitnikov:

  • na otroškem igrišču v Tivoliju
  • na severozahodnem robu ribnika v Tivoliju
  • na Cankarjevem vrhu
  • ob Matjanovi poti proti Mostecu
  • ob Koseškem bajerju (Tisnikarjeva ulica)
  • ob Kmečki poti (PST) na zahodni strani Koseškega bajerja

Pitniki imajo zelo dolgo zgodovino, poznali so jih že Rimljani in stari Grki. Danes imajo velik pomen pri zmanjševanju odpadne embalaže, saj si svežo pitno vodo lahko natočimo v svojo stekleničko. To, da imamo v Ljubljani pitnik na vsakem koraku je izjemen privilegij, na katerega smo zelo ponosni.

.

Seznam in lokacije vseh pitnikov po Ljubljani si lahko ogledate na povezavi
Aktualne informacije o pitnikih v Ljubljani.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.