Domov > UPRAVA PARKA > Upravljanje parka

Upravljanje parka

Konec leta 2016 je Mestna občina Ljubljana upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib z Odlokom o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka podelila Snagi Javnemu podjetju d.o.o. (Uradni list RS, št. 1/17)

V aprilu 2019 se je družba Snaga Javno podjetje d.o.o pripojila k družbi Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o.. Novonastala družba JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o (JP VOKA SNAGA d.o.o) je univerzalna pravna naslednica omenjenih družb.

Služba Krajinski parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki deluje znotraj JP VOKA SNAGA d.o.o., opravlja varstvene, strokovne, nadzorne in upravljavske naloge v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.CILJI UPRAVLJANJA:

  • Ohranjati naravne vrednote, biotsko raznovrstnost in krajinsko pestrost, ohranjati ugodno stanje zavarovanih in ogroženih prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst ter njihovih habitatov ter ohranjati krajino z značilno razporeditvijo krajinskih struktur;
  • Vključevati lastnike zemljišč in druge deležnike v proces upravljanja, vzpostaviti učinkovit nadzor in vsestransko sodelovati;
  • Zagotavljati interpretacijo narave, izobraževanje, ozaveščanje in promocijo zavarovanega območja za kakovostno doživljanje narave in sprostitev obiskovalcev;
  • Celovito in enotno urejati parkovno infrastrukturo in usmerjati obiskovalce.

Naloge upravljavca Krajinskega parka


JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.