OBIŠČITE KRAJINSKI PARK

Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

Odkrijte bogastvo narave in kulture znotraj najbolj obiskanega parka v Sloveniji.

ZA OBISKOVALCE

Zadihajte z naravo

Krajinski park v osrčju Ljubljane ponuja marsikaj: mir, sveži zrak in rekreacijo v gozdu, igranje na igriščih in travnikih, obisk muzejev in ogled kulturnih znamenitosti. Oddahnite si od mestnega vrveža in zadihajte skupaj z naravo.

Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib znamenitosti

ZNAMENITOSTI IN ZANIMIVOSTI

Spoznajte
krajinski park

Na območju Krajinskega parka sta narava in kultura tesno povezani. Večji del parka prekriva gozd, v katerem lahko odkrijete številne redke in ogrožene rastlinske ter živalske vrste, veliko biotsko pestrost pa dopolnjuje bogata kulturna dediščina.

Znamenitosti Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib
Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib
°C
Relativna vlažnost: %
Lokacija meteorološke postaje – KP TRŠh, Gozdarski inštitut Slovenije.
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.