Domov > O PARKU > Park v številkah

Park v številkah

Območje Tivolija, Rožnika, Šišenskega hriba in Koseškega boršta je pomembno tako z vidika varstva naravnih vrednot in krajinskih značilnosti kot z vidika ohranjanja biotske raznovrstnosti. Mozaični preplet ohranjenih ekosistemov nadgrajuje več kot 3.000 različnih vrst živih organizmov, med njimi tudi številne redke in ogrožene. Veliko biotsko pestrost dopolnjuje bogata kulturna dediščina.

 • Kulturni spomeniki državnega pomena: Plečnikova promenada, Cekinov grad, Trikotni park, lokacija letnega gledališča v Tivoliju.
 • Kulturni spomeniki lokalnega pomena: Cankarjeva spominska soba na Rožniku, Hotel Tivoli, Spominska plošča ustanovnemu kongresu KPS, Spomenik pionirjem, Spomenik rudarja, Arheološko najdišče Ljubljana.
 • 23 drugih enot kulturne dediščine npr: Deček z ribo, Pastirček, Spomenik Ivanu Cankarju na Rožniku, Cerkev Marijinega obiskanja na Rožniku
 • Dva naravna spomenika: Pod Turnom in Tivoli − mestni park
 • Dva naravna rezervata: Mali Rožnik in Mostec
 • 15 naravnih vrednot, od tega 11 dreves izjemnih dimenzij, varovanih kot drevesne naravne vrednote

Več kot 3.000 vrst živih organizmov:

 • 1.250 vrst gliv,
 • 700 rastlinskih vrst
 • 580 vrst metuljev (od tega 58 dnevnih)
 • 140 vrst drugih žuželk
 • 117 vrst hroščev,
 • 113 vrst ptic, od tega 70 gnezdilk
 • 50 vrst pajkov,
 • 45 kačjih pastirjev,
 • 28 vrst rib in piškurjev,
 • 25 vrst sesalcev (od tega 9 vrst netopirjev),
 • 12 vrst plazilcev,
 • 12 vrst dvoživk,
 • 3 vrste rakov.

Narava v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je izjemna. S hvaležnostjo do prednikov, ki so jo ohranili takšno, kot jo lahko občudujemo danes, moramo nadaljevati z iskanjem pravega ravnovesja med varovanjem in dejavnostmi, da jo bodo lahko opazovali in uživali tudi naši zanamci.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.