Domov > UPRAVA PARKA > Dejavnosti

Dejavnosti

Upravljanje krajinskega parka se kot obvezna lokalna javna služba ohranjanja narave izvaja na podlagi podeljene koncesije za upravljanje krajinskega parka. Javno podjetje VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o kot koncesionar opravlja varstvene, strokovne, nadzorne in upravljavske naloge na območju krajinskega parka.

Naloge upravljavca so:

  • ohranjati naravne vrednote,
  • ohranjati biotsko raznovrstnost,
  • ohranjati ugodno stanje zavarovanih, ogroženih prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst ter njihovih habitatov,
  • ohranjati krajino,
  • vključevati deležnike v proces upravljanja, vzpostaviti učinkovit nadzor in vsestransko sodelovati,
  • zagotavljati interpretacijo narave, izobraževanje, ozaveščanje in promocijo krajinskega parka,
  • usmerjati obiskovalce in urejati parkovno infrastrukturo.

Za izvedbo teh nalog je potrebna aktivna komunikacija z lastniki zemljišč, drugimi deležniki v prostoru in pristojnimi organi.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.