Domov > VARSTVO NARAVE > Naravne vrednote

Naravne vrednote

Naravne vrednote obsegajo vso naravno dediščino na območju Republike Slovenije. Poleg redkih, dragocenih ali znamenitih naravnih pojavov so to tudi drugi pojavi, sestavine oziroma deli žive ali nežive narave, naravna območja ali deli naravnih območij, ekosistemi, krajine ali oblikovana narava.

V Krajinskem parku najdemo:

 • Mali Rožnik: Prehodno barje pod Rožnikom v Ljubljani – botanična naravna vrednota državnega pomena
 • Mostec: Prehodno barje v Mostecu v Ljubljani –botanična naravna vrednota državnega pomena
 • Tivoli - nahajališče evropske gomoljčice: Klasično nahajališče evropske gomoljčice (Pseudostellaria europaea) v ljubljanskem Tivoliju – botanična naravna vrednota državnega pomena
 • Rožnik - Šišenski hrib - Koseški boršt: Rožnik, Šišenski hrib in Koseški boršt s habitati zavarovanih in ogroženih vrst v Ljubljani – ekosistemska naravna vrednota lokalnega pomena
 • Tivoli - mestni park: Mestni park Tivoli v Ljubljani – oblikovana naravna vrednota lokalnega pomena
 • Šišenski hrib - bukev 1: Dvodebelna bukev pri izteku stare skakalnice na Šišenskem hribu v Ljubljani – drevesna naravna vrednota lokalnega pomena
 • Šišenski hrib - bukev 3: Bukev v gozdu pod Šišenskim hribom v Ljubljani – drevesna naravna vrednota lokalnega pomena
 • Šišenski hrib - bukev 4: Bukev vzhodno od Šišenskega hriba v Ljubljani – drevesna naravna vrednota lokalnega pomena
 • Šišenski hrib - hrast graden: Hrast graden ob križišču poti na Šišenskem hribu v Ljubljani - drevesna naravna vrednota lokalnega pomena
 • Tivolski vrh - bukev 2: Bukev pri sedlu pod Tivolskim vrhom v Ljubljani – drevesna naravna vrednota lokalnega pomena
 • Ljubljana - doba v Tivoliju: Doba za športnim parkom v Tivoliju v Ljubljani – drevesna naravna vrednota lokalnega pomena
 • Tivolski vrh - dob: Dob na Tivolskem vrhu v Ljubljani – drevesna naravna vrednota lokalnega pomena
 • Tivolski vrh - bukev 3: Bukev na Tivolskem vrhu v Ljubljani – drevesna naravna vrednota lokalnega pomena
 • Tivolski vrh - bukev 4: Bukev pod sedlom na Tivolskem vrhu v Ljubljani – drevesna naravna vrednota lokalnega pomena
Viri:

- Berginc, Mladen. in sod. 2007. Sistem varstva narave v Sloveniji, Ministrstvo za okolje in prostor.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.