Domov > VARSTVO NARAVE > Rastline

Rastline

Na celotnem območju Krajinskega parka je znanih več kot 400 rastlinskih vrst (Jogan 2003).

Območje se odlikuje po dveh ohranjenih prehodnih barjih, ki ležita na južni meji evropskega areala barij, in sicer Mali Rožnik ali Rakovniško barje ter Mostec. Obe barji zbujata pozornost zaradi redkih, ogroženih in zavarovanih rastlinskih vrst; nekatere izmed njih uspevajo le na nekaj lokalitetah na ozemlju Republike Slovenije. Na obeh rastiščih je bilo popisanih 183 rastlinskih vrst, od tega 48 vrst, ki so vezane na mokra in vlažna tla, in 14 ogroženih vrst, vpisanih na nacionalni Rdeči seznam. Poleg teh sta na seznamu še dve vrsti na drugih lokacijah. V parku Tivoli je klasično nahajališče evropske gomoljčice.

Med rastlinskimi vrstami so bile na območju Krajinskega parka najdene naslednje vrste s slovenskega Rdečega seznama:

kranjska sita (Eleocharis carniolica), navadni mrzličnik (Menyanthes trifoliata), kalužni šaš (Carex limosa), kljunasti šaš (Carex rostrata), barjanska vijolica (Viola uliginosa), močvirska vijolica (Viola palustris), okroglolistna rosika (Drosera rotundifolia), navadna mahovnica (Oxycoccus palustris), močvirska kačunka (Calla palustris), navadni kačji jezik (Ophioglossum vulgatum), bela kljunka (Rhynchospora alba), ozkolistni munec (Eriophorum angustifolium), širokolistni munec (Eriophorum latifolium), navadni pasji zob (Erythronium dens-canis), vodna preslica (Equisetum fluviatile), evropska gomoljčica (Pseudostellaria europaea).

Viri:

- Jogan, Nejc. 2003. Inventarizacija flore dveh zavarovanih območij na Rožniku.

Snaga Javno podjetje d.o.o.,
Povšetova 6, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 4779 792
Elektronska pošta: info.kptrsh@snaga.si
Snaga Javno podjetje d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.