Domov > UPRAVA PARKA > Odbor za park

Odbor za park

Upravljanje krajinskega parka spremlja Odbor Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki ima sedem članov. Odbor obravnava načrt upravljanja in letne programe dela upravljavca krajinskega parka, daje mnenja in predloge v zvezi z upravljanjem krajinskega parka ter opravlja druge naloge, povezane s spremljanjem upravljanja krajinskega parka.

Poslovnik o delu Odbora za Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

Člani Odbora za park (2023 - 2027):

 • Predstavnica Mestne občine Ljubljana: Nataša Jazbinšek Seršen, predsednica odbora
 • Predstavnica Mestne občine Ljubljana: Marjana Jankovič
 • Predstavnica Ministrstva za naravne vire in prostor: Jelena Hladnik
 • Predstavnik Zavoda RS za varstvo narave: mag. Alja Grošelj
 • Predstavnik Zavoda za gozdove: Jernej Rednak
 • Predstavnik lastnikov zemljišč (imenuje KGZS): Jože Čad
 • Predstavnik zainteresiranih nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju ohranjanja narave: Tilen Basle, predstavnik Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

Seje Odbora za Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

1. redna seja


Člani Odbora za park (2018 - 2022):

 • Predstavnica Mestne občine Ljubljana: Nataša Jazbinšek Seršen, predsednica odbora
 • Predstavnica Mestne občine Ljubljana: Marjana Jankovič
 • Predstavnica Ministrstva za okolje in prostor: mag. Jana Vidic
 • Predstavnik Zavoda RS za varstvo narave: mag. Alja Grošelj
 • Predstavnik Zavoda za gozdove: Tomaž Hrovat
 • Predstavnik lastnikov zemljišč (imenuje KGZS): Valentin Babnik
 • Predstavnik zainteresiranih nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju ohranjanja narave: dr. David Stanković, predstavnik SHS - Herpetološkega društva

Seje Odbora za Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

9. redna seja

8. redna seja

7. redna (dopisna) seja

6. redna (dopisna) seja

5. redna (dopisna) seja

4. redna (dopisna) seja

3. redna seja

2. redna seja

1. redna seja

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.