Domov > Aktualno > Arhiv novic > Gobe na panjih (štorih)
10. 02. 2021
Gobe na panjih (štorih)

Ko se sprehajamo skozi parke in gozdove pogosto opazimo trohneče panje oz. štore, ki jih najpogosteje poraščajo mahovi ali glive.
Ste se tudi vi večkrat spraševali, katere so tiste gobe, ki jih tako pogosto opažamo na štorih?

Posebno pozornost vzbujajo tudi vrste, ki se pojavljajo na lesu - t. i. lignikolne vrste. Spomladi in jeseni lahko ob vznožjih borovcev opazimo velike trosnjake borovih glivcev (Sparassis crispa), na padlih vejah zlahka opazimo vpadljive lesenjače (Xylaria sp.), ploskocevke (Trametes sp.) in slojevke (Stereum sp.). Praktično skozi vse leto lahko na trohnečih panjih oz. štorih opazimo številne vrste gliv, ki s svojim encimskim delovanjem prispevajo h končnemu razkroju lesa in ključno sodelujejo pri kroženju snovi ter vračanju hranil v tla, s čimer omogočajo novo rast in življenje.

Fotografije, ki so razporejene po kronološkem zaporedju pojavljanja gliv v letu, prikazujejo 50 pogostih in lahko opaznih vrst gob, ki se značilno pojavljajo na drevesnih panjih. Vsaki fotografiji je dodana informacija o času pojavljanja, podobnih vrstah, s katerimi jo lahko zamenjamo, in ekološkem ter gospodarskem pomenu posamezne vrste glive.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.