Domov > Aktualno > Arhiv novic > Spomladanski popis lesne sove
23. 03. 2023
Spomladanski popis lesne sove

Tudi letos smo v mesecu marcu izvedli popis lesne sove na območju krajinskega parka.

Lesna sova (Strix aluco) je naša najpogostejša vrsta sove, katere primarni življenjski prostor je gozd. Vse pogosteje naseljuje tudi parke v naseljih, kjer gnezdi ali počiva Na širšem območju Ljubljane jo najdemo praktično na vseh gozdnih površina (poleg Rožnika še na Golovcu, Šmarni gori, Krimu in Ljubljanskem barju). Po zadnjih ocenah naj bi v Ljubljani z okolico gnezdilo 30 - 60 parov.

Popis lesne sove izvajamo spomladi, po metodi poslušanja spontanega oglašanja in izzivanja s posnetkom. Na popisni točki najprej poslušamo, če slišimo spontano petje osebkov, če ga ne, poskušamo oglašanje spodbuditi z izzivanjem – s predvajanjem zvočnega posnetka oglašanja samca in samice. Popis izvajamo v jasnih nočeh, brez vetra.

Tudi letos smo v mesecu marcu izvedli popis lesne sove na območju krajinskega parka. Popis smo izvedli na 14 točkah, ki so bile med seboj oddaljene od 500 do 1000 m, odvisno od razgibanosti in gozdnatosti terena.

Odziv smo zabeležili na 10 točkah, kjer smo popisali 13 osebkov – zabeležili smo 3 pare (samec in samica), 5 samcev, 1 samica ter en dodatni osebek, ki mu spola nismo uspeli določiti. Ocena populacije za leto 2023 na območju KPTRŠH je 3-6 parov ; gnezditvena gostota je tako med 1,18 – 2,84 samca/km2.

Če primerjamo podatke s popisom izvedenim leta 2022, ko smo odziv dobili na 8 točkah, na katerih se je odzvalo skupaj 13 osebkov. Od tega je bilo 5 parov in trije pojoči samci. Ocena populacije za leto 2022 je bila 5-8 parov, gnezditvena gostota pa med 1,18 – 2,84 samca/km2.

Gnezditvena gostota obeh let je primerljiva, saj smo zabeležili enako število osebkov glede na velikost popisnega območja.

Kakšen bo letošnji gnezditveni uspeh parov lesne sove v krajinskem parku bomo skušali raziskati med majem in julijem, ko bodo mladiči že toliko veliki, da bodo zapustili gnezdo in s svojim piskanjem klicali starše, nam pa sporočali, koliko osebkov nove generacije lesnih sov je v parku.

Posnetek lesne sove

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.