Domov > Aktualno > Arhiv novic > Kako pravilno nabiramo gobe?
17. 10. 2023
Kako pravilno nabiramo gobe?
 • Gobe vselej nabiramo v zračno embalažo, ki omogoča širjenje trosov.
 • Zadostno število trosov v okolici zagotavlja osnovo za obstoj številnih vrst gliv in njihovih populacij. Zato vselej pustimo nekaj gob na rastišču.
 • Priporočljivo je, da gobe nabiramo tako, da gobo nežno zavrtimo, nežno dvignemo in zasujemo morebitno jamico, ki je nastala. Na tak način obvarujemo podgobje gliv pred izsušitvijo.
 • Nabiramo samo tiste gobe, ki imajo prisotne vse dele, pomembne za njihovo natančno določitev.
 • Gobe v gozdovih ne rastejo le za nas, temveč predstavljajo pomemben delež v prehrani številnih gozdnih živali. Pri nabiranju bodimo obzirni.
 • Gobe vselej grobo očistimo že na njihovem rastišču.
 • Gobe, kot razmnoževalni del gliv, imajo v različnih ekosistemih (gozd, travnik, pašnik, mokrišče,...) izjemno pomembno vlogo. Lastni vrednosti elementov narave in naši možnosti njihovega občudovanja dajmo prednost pred njenim izkoriščanjem.
 • Posameznik sme dnevno nabrati dva kilograma gob in dodatno tudi eno gobo poljubne teže.
 • Ne nabiramo 41 vrst gob, ki so zavarovane po Uredbi in 111 vrst, ki so glede na status ogroženosti uvrščene v Rdeči seznam ogroženih vrst gliv.
 • Gobe naj bodo v kulinariki uporabljene predvsem kot začimbe. Ker gobe veljajo za težko prebavljive, jih pred uporabo zrežimo na čim manjše kose.
 • Pri nabiranju gob naj nas vodita zmernost in pripravljenost, da tudi prihodnjim rodovom omogočimo občudovanje lepot narave, tako kot smo jih deležni mi.
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.