Domov > Aktualno > Arhiv novic > Gozdarska in arboristična dela za Halo Tivoli
04. 07. 2023
Gozdarska in arboristična dela za Halo Tivoli

V prihodnjih dneh bomo na gozdnem robu med Halo Tivoli in Sankališčem izvajali gozdarska in arboristična dela:

  • dvignili bomo profil krošenj dreves in odstranili grmovno zarast, ki ovira prehod poti od Hala Tivoli do sankališča,
  • odstranili nagnjena in poškodovana drevesa ter opravili rez vej v krošnjah dreves, ki segajo v objekt Hala Tivoli,
  • odstranili poškodovan hrast nasproti balinarske hišice,
  • zaradi poškodb na deblu in nagnjenosti nad cesto bomo odstranili javor za Halo Tivoli,
  • odstranili dva javora v gozdu za Halo Tivoli zaradi okužbe z javorovim rakom,
  • na poti pri Belleviju bomo odstranili dve čez pot nagnjeni drevesi,
  • ob Jesenkovi poti bomo odstranili podrt gaber za balinarsko hišico v Tivoliju,
  • na tla podrli v krošnjah obviselo sušico nad Sankališčem,
  • odstranili suhe veje na drevesni naravni vrednoti Doba v Tivoliju.

Nekatera veje in debla (predvsem okužene in tiste ob poteh) se bo odstranilo iz gozda, ostala lesna biomasa bo ostala v gozdu.

Uporabnike parka prosimo, da se v času del zaradi lastne varnosti izogibajo delovnim območjem. Zaradi del bo občasno moten prehod na tem območju, prosimo za razumevanje.

Če se bodo kljub temu odpravili na to območje, naj upoštevajo opozorila ter navodila izvajalcev del. Svetujemo tudi, naj ne nosijo slušalk, ki bi preprečile zaznavanje okolice. Psi morajo biti na povodcu.

Zavoda RS za varstvo narave je s predvidenimi ukrepi na drevesni naravni vrednosti seznanjen. Drevesa je za posek odobril Zavod za gozdove Slovenije.

Več informacij na Več informacij na spletni strani Mestne občine Ljubljana.  

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.