Domov > Aktualno > Arhiv novic > Devet novo evidentiranih vrst gliv za območje Slovenije v letu 2023
30. 01. 2024
Devet novo evidentiranih vrst gliv za območje Slovenije v letu 2023

Kar 70 % površine Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib pokriva gozd.

Čeprav je pomen gliv bistven praktično vseh življenjskih okoljih, je njihova vloga pri zagotavljanju odpornosti, stabilnosti in vitalnosti gozdov ključna.

Ko gre za spremljanje stanja, npr. z namenom boljšega upravljanja nekaterih ekosistemov, kot so gozdovi, so glive navkljub njihovi pomembni vlogi ena od pogosto spregledanih taksonomskih skupin.

V upravljavski službi Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib dajemo pridobivanju bioloških podatkov o glivah velik pomen. To potrjuje tudi 486 podatkov o glivah na območju krajinskega parka, ki so bile evidentirane v letu 2023. Ti podatki pripadajo 273 vrstam.

Navkljub razmeroma velikemu številu pridobljenih podatkov o glivah se prisotnost, prostorska razširjenost in stanje populacij gliv na območju krajinskega parka ne spremlja sistematično, temveč gre v največji meri za odraz različnih strokovnih mikoloških dogodkov, ki so potekali na območju krajinskega parka (npr. strokovna ekskurzija »Prehodna barja in mokrišča« in srečanje mikologov z mednarodno udeležbo »Ekološki in naravovarstveni pomen gliv v urbanih gozdovih«).

Po podatkih osrednje podatkovne zbirke o razširjenosti gliv v Sloveniji, Boletus informaticus, ki jo vodijo na Gozdarskem inštitutu Slovenije, je na območju Slovenije evidentirana prisotnost skupno več kot 5.450 vrst gliv. Tako velika pestrost vrst znotraj kraljestva gliv ponazarja, da je za njihovo učinkovito preučevanje in raziskovanje bistveno povezovanje strokovnjakov za posamezna ožja področja.

Številni novo evidentirani podatki o glivah tako na območju našega krajinskega parka (Šparl & Zupan, 2019), kakor tudi širše v Sloveniji, so tako predvsem rezultat uspešnega sodelovanja!

Posebno veseli smo podatka, da je bilo v letu 2023 na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib evidentiranih kar devet vrst gliv, katerih opažanje predstavlja prvi podatek za območje Slovenije!

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.