Domov > Aktualno > Arhiv novic > Tri nove gnezdilnice ob ribniku Tivoli
10. 03. 2023
Tri nove gnezdilnice ob ribniku Tivoli

Na jelše ob Tivolski ribnik smo namestili tri nove gnezdilnice namenjene vrabcem.

https://ebird.org/species/itaspa1

" href="http://parktivolirozniksisenskihrib.si/uploads/news/197//thumbbig-Italjanski-vrabec.jfif" data-fancybox="big" data-caption="

Italijanski vrabec (Passer italiae)
Vir fotografije: https://ebird.org/species/itaspa1

">
https://ebird.org/species/houspa?

" href="http://parktivolirozniksisenskihrib.si/uploads/news/197//thumbbig-Domaci-vrabec.jfif" data-fancybox="big" data-caption="

Domači vrabec (Passer domesticus)
Vir fotografije: https://ebird.org/species/houspa?

">

Leta 2016 so ornitologi na tej lokaciji opazili za naše območje neznačilno vrsto vrabca – italijanskega vrabca, dve leti nazaj pa križanca med domačim in italijanskim vrabcem.

Domači vrabci so na tem delu parka pogosti, potrjeno je tudi njihovo gnezdenje. Gnezdenje italijanskega vrabca pa še ni bilo zabeleženo. Le-ta se pri nas pojavlja v Vipavski dolini, dolini Soče do Bovca ter v dolini Idrijce in Bače. Posamezna opazovanja so zabeležena tudi iz Kopra, Ljubljane (ribnik Tivoli, BTC) in celo Bele Krajine.

Samec italijanskega vrabca je podoben domačemu vrabcu, le da je po temenu in tilniku rjav, brez sivine in ima izrazito bela lica, ki so lahko pozimi tudi rahlo siva, obrv pa je bela. Samice je nemogoče ločiti.

Ali bodo gnezdilnice zasedli le domači ali bo med njimi tudi kakšen italijanski pa bomo sporočili konec maja, ko izvajamo pregled gnezdilnic in obročkanje ptic.


Zakaj je pomembno nameščanje gnezdilnic

Med ogroženimi pticami v Sloveniji so tudi ptice duplarice, ki za vzgojo svojega zaroda nujno potrebujejo drevesna dupla. Ker v mestih pogosto primanjkuje primernih dreves za gnezdenje se zmanjšujejo populacije tudi nekaterih sicer pogostih vrst ptic, kot so npr. velika sinica, plavček, brglez.

Človek pticam pomaga z nameščanjem gnezdilnic. Povečano število gnezdečih ptic prispeva k zmanjšanju števila žuželk, kar ugodno vpliva na počutje ljudi, na naš pridelek na vrtu ali v sadovnjaku. Raziskovalci so namreč ugotovili, da lahko sinice, gnezdeče v sadovnjaku zmanjšajo škodo na pridelku, ki jo povzročijo gosenice tudi do 50 %.

Nameščanje gnezdilnic ima velik pomen tudi z izobraževalnega in ozaveščevalnega vidika. Z nameščanjem le teh ptice privabimo v svojo bližino (ptice lahko opazujemo in prisluhnemo njihovemu petju) in tako oblikujemo pozitiven odnos do ptic in narave.

Izdelava in namestitev gnezdilnic

Najboljše so lesene gnezdilnice, ki znotraj niso tretirane z barvami in laki. Gnezdilnica mora biti izdelana trdno, v notranjost ne sme teči voda, zato je priporočljivo, da ima streha kovinski/plastični pokrov oz zaščito. S tem se poveča trajnost gnezdilnice.

Gnezdilnica mora biti nameščena tako, da se ne premika. Najbolj primerne so vzhodne in južne lege. Če gnezdilnico namestimo na drevo moramo paziti, da s tem ne poškodujemo drevesa. To najlažje naredimo tako, da gnezdilnico pritrdimo z močno žico, ki jo vsako leto ob pregledu in čiščenju popustimo, da ne poškoduje drevesa.

Gnezdilnice naj bodo nameščene vsaj 3 m od tal, za večje ptice raje višje, vsekakor pa tako, da do gnezdilnic ne morejo priplezati plenilci, npr. mačke.

Več informacij:

Pomagajmo pticam - gnezdilnic

Nameščanje gnezdilnic

Gnezdilnice

Tičistan

V Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, v delu, ki ga imenujemo Tičistan, se ljudje že od nekdaj srečujejo s pticami in vevericami, jih hranijo ter opazujejo. Tako je spontano nastalo tudi poimenovanje tega območja. Območje se nahaja med Tivolskim in Cekinovim gradom. Ptice so postale do ljudi zaupljive in marsikdaj lahko vidimo, kako potrpežljivim obiskovalcem sedejo tudi na roko.

Ptice imajo tu veliko skrivališč, zaradi lažjega gnezdenja pa je tu postavljena še mreža primernih gnezdilnic. Gnezdilnice so namenjene predvsem veliki sinici, plavčku, brglezu in belovratemu muharju. Slednji je tudi najredkejša vrsta ptice, ki tudi na parkovnih površinah zaseda gnezdilnice in mu z nameščanjem le teh lahko zelo pomagamo.

Območje Tičistana je leta 2008 uredila Mestna občina Ljubljana v sodelovanju z Zavodom za turizem Ljubljana, Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in Biotehniško fakulteto.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.