Domov > O PARKU > Znamenitosti in zanimivosti > Tivolski ribnik
Tivolski ribnik

Umetni ribnik, urejen od leta 1880, je bil od samega začetka pomembna točka za druženje meščanov, v poletnih mesecih je bil namenjen čolnarjenju, v zimskih pa drsanju.

Ob ribniku je stala čolnarna in več paviljonov. Po 2. svetovni vojni je čolnarna propadla. Danes je na njenem mestu zgrajen nov objekt, v katerem je kavarna.

Poleti se na ribniku bohotijo lokvanji, v vodi plavajo številne tujerodne ribe.

Izpust akvarijskih rib in želv v ribnik je strogo prepovedan.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.