Domov > O PARKU > Znamenitosti in zanimivosti > Tivolski grad
Tivolski grad

Na mestu današnjega tivolskega gradu je že leta 1267 stal obrambni stolpimenovan tivolski Turn, leta 1442 ga je v bojih za Ljubljano požgala vojska celjskega grofa Ulrika II.

Lastnik zemljišča, baron Jurij Apflater, je dal pod razvalinami sezidati nov dvorec, ki so ga poimenovali Podturn (nekaj časa tudi Podrožnik). Kasneje je ta zamenjal več lastnikov. Leta 1601 so ga kupili ljubljanski jezuiti in ga nadomestili z novo grajsko stavbo, služil je tudi kot letna rezidenca ljubljanskega škofa.

Leta 1865 je grad kupilo mesto. V tem času so zgradili bazen z vodometom in stopnišče s slovitimi litoželeznimi kipi psov. Te je okrog leta 1870 izdelal kipar Anton Dominik Fernkorn. Umetnik, ki je podobe živali zasnoval skrajno natančno in realistično, je pri tem pozabil na jezike. Legenda pravi, da ga je, ko so bili kipi že končani, nekdo na to opozoril. Umetnik naj bi iz samega obupa naredil samomor. To je urbana zgodba, ki prehaja med generacijami.

V Tivolskem gradu je mesto leta 1986 ustanovilo Mednarodni grafični likovni center, ki v Tivolskem gradu domuje tudi danes.

Viri:

Viri:
Smrekar, A., Erhartič, B., Šmid, H. M.(2013): Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, Ljubljana, Založba ZRC.
Grad Tivoli: najstarejša zgradba v ljubljanskem parku, ki jo varujejo prav posebni psi. Dostopno na: https://siol.net/trendi/kultura/grad-tivoli-najstarejsa-zgradba-v-ljubljanskem-parku-ki-jo-varujejo-prav-posebni-psi-435290
Grad Tivoli. Dostopno na: https://www.mglc-lj.si/o_mglc/grad_tivoli

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.