Tičistan

Območje imenovano Tičistan se nahaja med Tivolskim in Cekinovim gradom. Ljudje se tu od nekdaj srečujejo s pticami, jih hranijo ter opazujejo in tako je spontano nastalo tudi poimenovanje tega območja. Ptice, pa tudi veverice, so postale do ljudi zaupljive in marsikdaj lahko vidimo, kako se človeku čisto približajo in potrpežljivim obiskovalcem sedejo tudi na roko.

Ptice imajo tu veliko skrivališč, zaradi lažjega gnezdenja je postavljena še mreža primernih gnezdilnic, pozimi tudi številne krmilnice. Pestro ponudbo hrane za ptice v parku dopolnjujejo ljudje, ki pticam in vevericam prinašajo raznovrstna semena in oreščke.

Poleg sicer pogostih ptic, kot so vrabci, mestni golobi in kosi, lahko tu opazujemo še taščico, liščka, plavčka, brgleza, ščinkavca ter velikega in malega detla.
A treba je poudariti, da je Tičistan izjema kar se tiče krmljenja ptic – zaradi dolgoletne tradicije, doživljanja narave in izobraževanja se v tem delu parka to dovoljuje, v gozdnem delih parka pa hranjenje ptic in drugih živali ni zaželeno.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.