Domov > O PARKU > Znamenitosti in zanimivosti > Park Tivoli
Park Tivoli

Tivoli je največji park v Ljubljani. Povezuje središče mesta z gozdnim prostorom na Rožniku in Šišenskem hribu. Po načrtu, ki ga je leta 1813 pripravil francoski inženir Blanchard, je nastal iz parkov, ki sta obdajala nekdanji grad Podturn in Cekinov grad. Zasnovo parka definirajo tri glavne sprehajalne poti, obdane z drevoredi divjih kostanjev, ki jih dopolnjujejo ureditve posameznih cvetličnih parterjev, zanimiva drevesa, številni kipi in več fontan. V parku je nad 80 drevesnih vrst, med njimi je več eksotičnih.

Park Tivoli je tipični mestni park in je ena najpomembnejših zelenih površin v Ljubljani. Ima pomembno funkcijo povezovanja travniških in gozdnih območij izven mesta z ostalim mestnim zelenjem.

Ima več kot dve stoletji dolgo in zelo pestro zgodovino, prav tako dolga je tradicija obiskovanja in sprehajanja po njem. Za mesto Ljubljana in tudi širše ima simbolni pomen in je prepoznaven v celotni Sloveniji. Je vrstno izjemno raznoliko območje in predstavlja habitat redkim in ogroženim vrstam, predvsem pticam.

Debla starih listavcev v parku Tivoli so življenjski prostor hrošča puščavnika (Osmoderma eremita). Tako hrošč, kot njegov habitat, sta pri nas zavarovana. Po Direktivi EU o habitatih gre za prioritetno varstveno vrsto. Park Tivoli je območje z eno največjih populacij puščavnika v Sloveniji. Populacija puščavnika v starih drevesih kostanja in lipe v mestnem parku Tivoli ima po do sedaj zbranih podatkih nacionalni pomen pri ohranjanju te vrste v Sloveniji.

Območje parka ima status oblikovane naravne vrednote lokalnega pomena in naravnega spomenika, enega od štirih ožjih zavarovanih območij v krajinskem parku.

Viri:

- Oddelek za varstvo okolja. Mestna občina Ljubljana. 2018: Začasne upravljalske smernice za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

- Park Tivoli. Pridobljeno iz: https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/aktivnosti/zabava/park-tivoli/

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.