Domov > VARSTVO NARAVE > Zavarovana območja > Naravni rezervat Mali Rožnik
Naravni rezervat Mali Rožnik

Mali Rožnik ali Rakovniško barje se razteza v mokrotni dolini med slemenoma Malega in Velikega Rakovnika, severozahodno od vrha Rožnika. Napajata ga občasna vodotoka, ki izpod Rožnika tečeta proti nižinskemu gozdu Koseškega boršta.

Na tem malem prehodnem barju najdemo barjanske in močvirne rastline, jelševja, vodne površine, porasle s šašjem, šotišča, v spodnjem delu doline pa tudi šotno barje. Med vrstami, ki tu živijo, zbujajo pozornost zlasti navadni mrzličnik (Menyanthes trifoliata), kalužni šaš (Carex limosa), kljunasti šaš (Carex rostrata), barjanska vijolica (Viola uliginosa), močvirska vijolica (Viola palustris), okroglolistna rosika (Drosera rotundifolia), navadna mahovnica (Oxycoccus palustris), močvirska kačunka (Calla palustris), kačji jezik (Ophioglossum vulgatum), bela kljunka (Rhynchospora alba), bradavičasta sita (Eleocharis mamiliata), ozkolistni munec (Eriophorum angustifolium), širokolistni munec (Eriophrum latifolium) in vodna preslica (Equisetum fluviatile).

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.