Domov > O PARKU > Znamenitosti in zanimivosti > Cekinov grad
Cekinov grad

Baročni dvorec je kot nadstropno paviljonsko stavbo med letoma 1752 in 1755 dal zgraditi grof Leopold Karl Lamberg, domnevno po načrtih arhitekta Johanna Georga Schmidta. Dvorec krasijo s pilastri poudarjene fasade ter polkrožno zaključeni portali na pročelju, izjemno lepa pa je baročno poslikana dvorana v nadstropju. Cekinov grad se zelo razlikuje od podobnih, zgrajenih v začetku 18. stoletja. Grad deluje odprto in imenitno. Prvotno ime je nosil po Lambergu, po smrti njegovega sina se je vdova omožila z avstrijskim konjeniškim kapetanom Lovrom Szőgenyjem. Ljubljančani so madžarsko ime lastnika poslovenili v Cekinov grad.

Med poznejšimi lastniki je bil do konca druge svetovne vojne tudi Peter Kozler, avtor znamenitega zemljevida Slovenske dežele in pokrajin iz leta 1861 in soustanovitelj “Pivovarne bratov Kozler”, predhodnice današnje Pivovarne Union. Po drugi svetovni vojni je bil dvorec podržavljen, v njem sta dobila prostor Ministrstvo za notranje zadeve in Ljudska tehnika. Notranjost, ki jo je leta 1991 obnovil arhitekt Jurij Kobe, sicer upošteva prvotno zasnovo, a je, ker je bila njena baročna podoba skoraj povsem uničena, zasnovana sodobno in funkcionalno.

V Cekinovem gradu ima sedež Muzej novejše zgodovine Slovenije.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.