Čebelnik

Čebelnik ali dom za divje opraševalce v Tivoliju je bil postavljen leta 2017. Namenjen je divjim opraševalcem, npr. čebelam samotarkam. Gre za enega izmed štirih čebelnikov v Ljubljani (drugi stoji pri vrtičkih ob Vojkovi, tretji v Podutiku in četrti na Grajskem griču).

Med opraševalci je najbolj poznana medonosna ali kranjska čebela, ki pa še zdaleč ni edina. Vsaj polovico opraševanja rastlin opravijo divji opraševalci. Mednje spadajo divje čebele – čmrlji in čebele samotarke ter muhe trepetavke. Doslej je bilo v Sloveniji najdenih kar 575 vrst čebel, od tega 35 vrst čmrljev, ostale pa so čebele samotarke. Oprašujejo pa tudi druge žuželke npr. metulji, nekateri hrošči npr. pikapolonice in ose.

Pestrost opraševalcev je nujna za zanesljivo opraševanje v kmetijstvu, prehransko varnost in ohranjanje biotske pestrosti. Čebele in drugi opraševalci postajajo čedalje bolj ogroženi.

Opraševalcem lahko pomagamo s sajenjem avtohtonih medovitih rastlin, s pozno košnjo travnikov in z vzdrževanjem pestre mozaične kmetijske krajine. Čebelam samotarkam lahko pomagamo tudi z nameščanjem gnezdilnic – čebelnikov.

Spletna stran – Opraševalci.si

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.