Domov > Aktualno > Vsi dogodki > Poročilo čistilne akcije - Očistili smo Koseški boršt
23. 10. 2019
Poročilo čistilne akcije - Očistili smo Koseški boršt

Na pobudo Slovenskega Geocaching kluba in upravljavca Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, JP VOKA SNAGA d.o.o., Službe Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ter v soorganizaciji z Mestno občino Ljubljana, smo v nedeljo 20. 10. 2019 organizirali čistilno akcijo.

Akcija je potekala na gozdnem območju Koseškega boršta, omejenem s cesto Roberta Blinca, Žabjo ulico in Večno potjo ter travniki ob Pržancu in Glinščici na drugi strani.


Čistilne akcije se je udeležilo kar 40 udeležencev, ob članih soorganizatorjev so sodelovali tudi nekateri lastniki parcel, na območju čiščenja, člani društva Zelenih nadzornikov Ljubljana, pomagali so tudi bližnji prebivalci.
Zbrali smo se v nedeljo ob 8. uri na lesenem podestu ob Koseškem bajerju, od koder smo se razdeljeni v dve skupini podali v bližnji gozd.

Veseli smo bili spoznanja, da odpadkov ni bilo veliko. Največje zgostitve odpadkov smo opazili ob glavni prometnici (Večna pot) ter ob vseh večjih gozdnih poteh. Glede na tip odpadkov smo nabrali največ plastične embalaže, pločevink pijač, veliko je bilo papirja in kartonske embalaže ter nekaj stekla. Odpadke, ki sodijo pod kosovne odpadke smo tokrat popisali in najavili njihovo naknadno ustrezno odstranitev.

Še enkrat iskrena hvala vsem sodelujočim ter naše sočasno povabilo k vsem prihodnjim terenskim akcijam na območju krajinskega parka. Tudi v prihodnje si bomo s tovrstnimi akcijami aktivno prizadevali za čisto in zdravo življenjsko okolje ter lepšo Ljubljano. Naša skupna naloga je, da skrbimo, da bo v bodoče odpadkov vse manj.


JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.