Domov > Aktualno > Vsi dogodki > Obiščite nas na sejmu Narava - Zdravje na Gospodarskem razstavišču
08. 09. 2022
Obiščite nas na sejmu Narava - Zdravje na Gospodarskem razstavišču

Na sejmu Narava Zdravje, ki se začenja jutri 9. 9., lahko obiščete stojnico Skupnosti naravnih parkov Slovenije. Na njej se bo v prihajajočih dneh predstavilo dvanajst od petnajstih slovenskih zavarovanih območji narave, ki imajo upravljavca.

Predstavili bomo bogato naravo in kulturno dediščino ter delo upravljavcev zavarovanih območij narave.

Sejem za zdrav življenjski slog Narava-zdravje bo letos potekal od 9. do 11. septembra in ponudil raznolike vsebine, povezane z zdravjem, dobrim počutjem, gibanjem ter pristnim stikom z naravo.

Slovenije se že dolgo drži sloves urejene, lepe in z ohranjeno naravo bogate države. Naravni parki oz. zavarovana območja narave pa so tisti njeni deli, kjer so naravne vrednote, biotska raznovrstnost in krajinska pestrost še posebej izraziti. To so območja z največjo pestrostjo živih organizmov. Z urejeno parkovno infrastrukturo za obiskovalce in vključevanjem v lokalno ponudbo gostiteljev, naravni parki ponujajo številne možnosti za doživetje narave in krajine.

V petek, 9. septembra, se bodo na sejmu predstavili Triglavski narodni park, Kozjanski regijski park, Krajinski park Goričko in Krajinski park Pivška presihajoča jezera, v soboto, 10. septembra Krajinski park Debeli rtič, Krajinski park Kolpa, Naravni rezervat Škocjanski zatok ter Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, v nedeljo, 11. septembra pa Regijski park Škocjanske jame, Notranjski regijski park, Krajinski park Radensko polje ter Krajinski park Strunjan.

Na okrogli mizi, ki jo v petek, 9. septembra ob 14.30 pripravlja Javni zavod Triglavski narodni park, bo tekla beseda o dobrih praksah avtobusnih prevozov v Triglavskem narodnem parku in dolgoročnih ciljih Biosfernega območja Julijske Alpe na področju izvajanja trajnostne mobilnosti. Okroglo mizo bo vodila Majda Odar iz Javnega zavoda Triglavski narodni park, udeležili pa se jo bodo predstavniki občin, turizma in razvojnih agencij iz Biosfernega območja Julijske Alpe*, Ministrstva za okolje in prostor in drugi deležniki v prostoru.

Upravljavci zavarovanih območij narave so od leta 2011 povezani v Skupnost naravnih parkov Slovenije. Povezujejo nas skupni cilji: ohranjanje narave in kulturne krajine, zagotavljanje ravnovesja z učinkovitim izvajanjem naravovarstvenih ukrepov, ohranjanje kulturnega izročila in ob tem razvoj naravi in ljudem prijaznih dejavnosti v zavarovanih območjih.

Pridružili smo se skupnemu razstavnemu prostoru Mestne občine Ljubljana v hali A2, saj v letu 2022 Skupnosti naravnih parkov Slovenije predseduje Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ustanoviteljica katerega je Mestna občina Ljubljana.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.