Domov > Aktualno > Vsi dogodki > Arboristične metode in negovalni ukrepi na drevesni naravni vrednoti
28. 12. 2023
Arboristične metode in negovalni ukrepi na drevesni naravni vrednoti

Različne poškodbe in okužbe so stalnica v življenju dreves. Ta so zato razvila različne mehanizme, da njihov vpliv omejijo. Vendar uspeh ni vedno zagotovljen.

Jeseni, pred dvema letoma, je v Ljubljani divjala nevihta. Zaradi močnih sunkov vetra se je odlomil eden izmed dveh vrhov bukve na Tivolskem vrhu. Gre za eno izmed izjemnih dreves v gozdu krajinskega parka, ki imajo poseben status drevesne naravne vrednote. Ta drevesa so zato na podlagi naravovarstvene zakonodaje deležna posebne pozornosti pri njihovem ohranjanju, ki zajema periodična spremljanja stanja in sanacije akutnih stanj.

Pri padcu dela krošnje, se je poškodoval spodnji del debla. Po priporočilih arborista svetovalca smo nastalo rano poskušali sanirati. S prekrivanjem rane s črno PVC folijo smo želeli preprečiti izsušitev izpostavljenih tkiv in pospešiti njihovo preraščanje z novim tkivom, s t.i. površinskim kalusom.

Izvedeni ukrep žal ni prinesel želenih učinkov. S strokovno podporo arborista svetovalca smo zato nadaljevali s spremljanjem stanja tega drevesa po poškodbi.

V letu 2022 je bil opravljen ponoven arboristični pregled bukve. Njena krošnja je postala zaradi odloma enega od vrhov izrazito nesimetrična. Ukrivljene vejice pa so nakazovale pešanje življenjske moči drevesa. Pregled na višini je pokazal, da je drevo okuženo z glivo črnečo ožganko (Kretzschmaria deusta). Gliva je les na mestu odloma že zelo razkrojila. Posledično se je močno zmanjšala mehanska odpornost drevesa na močne sunke vetra.

Bukev je zaradi svoje višine in lege bolj izpostavljena vetru, kar še povečuje možnost za odlom. Da bi zmanjšali to možnost, so arboristi plezalci znižali njeno višino in obod krošnje.

V prihodnje bomo nadaljevali s spremljanjem napredovanja obsega razkroja lesa na bukvi. Po potrebi bomo ponovno ukrepali glede na priporočila arborista svetovalca.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.