Domov > UPRAVA PARKA > Upravljanje parka

Upravljanje parka

Konec leta 2016 je Mestna občina Ljubljana upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib z Odlokom o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka podelila Snagi Javnemu podjetju d.o.o.(Uradni list RS, št. 1/17)

Snaga Ljubljana je največje slovensko podjetje za ravnanje z odpadki. Z dovršenim sistemom skrbi za celostno ravnanje z odpadki za skoraj 400 tisoč občank in občanov v Ljubljani ter desetih primestnih občinah in dosega odlične rezultate. Poleg celostnega ravnanja z odpadki, ki vključuje zbiranje in odvoz odpadkov, obdelavo mešanih komunalnih ter bioloških odpadkov in odlaganja odpadkov, Snaga med drugim ureja in čisti občinske javne površine, ureja zelene površine in otroške igrišča, vzdržuje javne sanitarije ter izvaja dejavnost plakatiranja. Tem storitvam se pridružuje še urejanje krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter oblikovanje strokovne skupine za nego in oskrbo mestnega drevja.

Snaga Javno podjetje d.o.o. kot koncesionar za upravljane krajinskega parka v okviru obvezne lokalne javne službe ohranjanja narave opravlja varstvene, strokovne, nadzorne in upravljavske naloge na območju krajinskega parka.


CILJI UPRAVLJANJA:

  • Ohranjati naravne vrednote, biotsko raznovrstnost in krajinsko pestrost, ohranjati ugodno stanje zavarovanih in ogroženih prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst ter njihovih habitatov ter ohranjati krajino z značilno razporeditvijo krajinskih struktur;
  • Vključevati lastnike zemljišč in druge deležnike v proces upravljanja, vzpostaviti učinkovit nadzor in vsestransko sodelovati;
  • Zagotavljati interpretacijo narave, izobraževanje, ozaveščanje in promocijo zavarovanega območja za kakovostno doživljanje narave in sprostitev obiskovalcev;
  • Celovito in enotno urejati parkovno infrastrukturo in usmerjati obiskovalce.

Naloge upravljavca Krajinskega parka


Snaga Javno podjetje d.o.o.,
Povšetova 6, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 4779 792
Elektronska pošta: info.kptrsh@snaga.si
Snaga Javno podjetje d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.