Domov > ZA OBISKOVALCE > Rekreacija

Rekreacija

Šport in rekreacija sta močno prisotna na celotnem območju Krajinskega parka. Veliko obiskovalcev izbira poti skozi Tivoli za sprehode, gozdne poti znotraj parka pa za mirno doživljanje narave.

Športne dejavnosti so intenzivnejše na severnem delu parka Tivoli, kjer je več športnih objektov in igrišč, ter na območju Mosteca, kjer so smučarske skakalnice in večji prireditveni prostor z gostinskim objektom. Na Koseškem bajerju se izvaja športni ribolov in modelarske prireditve za spuščanje modelov čolnov na daljinsko vodenje. Točkovno se v Krajinskem parku nahaja še nekaj športnih objektov, kot sta npr. poligon za lokostrelstvo in nogometno igrišče na severozahodnem delu parka, linijsko pa trim steze po gričevnatem delu območja.

Rekreacijske aktivnosti, kot so sprehod, tek, otroška igra, doživljanje narave, sprostitev, so prisotne na celotnem območju parka, kolesarjenje bolj na robovih parka ter jahanje ob Gostilni Čad.

Znotraj meja Krajinskega parka se nahaja tudi dobro obiskan Živalski vrt Ljubljana.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 4779 792
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.