Domov > O PARKU > Osnovni podatki

Osnovni podatki

Ime: Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib
Zavarovano območje: 459 ha
Upravitelj: Snaga Javno podjetje d.o.o.
Naslov: Povšetova 6, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 4779 792
Elektronska pošta: info.kptrsh@snaga.si

Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je bil ustanovljen z Odlokom o razglasitvi Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba za naravno znamenitost že leta 1984. (Uradni list SRS, št. 21/84).

Leta 2015 je bil pripravljen nov Odlok o krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Uradni list RS, št. 78/15, 41/16), ki ga je sprejela Mestna občina Ljubljana.

Krajinski park je bil ustanovljen s ciljem, da se ohrani številne naravne vrednote, velika biotska raznovrstnost, krajinska pestrost in naravni procesi. Cilji zavarovanja se uresničujejo z varstvom, financiranjem in predvsem z upravljanjem krajinskega parka.
Konec leta 2016 je Mestna občina Ljubljana upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib z Odlokom o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka podelila Snagi Javnemu podjetju d.o.o. (Uradni list RS, št. 1/17).

Snaga bo opravljala varstvene, strokovne, nadzorne in upravljavske naloge v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

Snaga Javno podjetje d.o.o.,
Povšetova 6, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 4779 792
Elektronska pošta: info.kptrsh@snaga.si
Snaga Javno podjetje d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.