Domov > O PARKU > Opis parka

Opis parka

Krajinski park se razprostira na severozahodnem delu Ljubljane. Obsega mestni park Tivoli ter gozdni prostor Rožnika, Šišenskega hriba in Koseškega boršta s skupno površino okrog 459 ha.

Na vzhodnem delu je park Tivoli, ki ima značaj oblikovane mestne zelene površine. Predstavlja prehodno območje med ravninskim urbanim delom mesta in gričevnatim gozdnim prostorom. Osrednji in največji del obsega gričevnati gozdni prostor, katerega najvišji deli so: Rožnik (393 m), Šišenski hrib (430 m), Debeli hrib (372 m), Veliki Rakovnik (358 m), Drenikov vrh (386 m) in Tivolski vrh (387 m). Med vrhovi se razprostirata dolini Mostec in Rakovnik ter številne grape.


Na zahodni strani gričevje prehaja v uravnan nižinski svet Koseškega boršta in Za Mošenico, kjer se nižinski gozd prepleta z obdelovalnimi površinami.


Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je najbolj obiskan krajinski park v Sloveniji, saj ima skoraj dva milijona obiskovalcev letno oziroma v povprečju 5.500 obiskovalcev dnevno. Na območju parka obiskovalci (prebivalci Ljubljane, domači in tuji turisti) iščejo sprostitev in rekreacijo.


Poleg rekreacije ima zavarovano območje še druge socialne funkcije. Ljudje na območju parka živijo, delajo in se izobražujejo. Tu je okrog 20 stanovanjskih hiš, več izobraževalnih, znanstvenih in kulturnih ustanov, gostinski lokali in športni objekti. Prebivalci in obiskovalci Ljubljane v krajinskem parku najbolj cenijo neposredno bližino narave, tovrstno sožitje med mestom in parkovno gozdnimi površinami je v drugih velikih mestih namreč redko. Območje krajinskega parka je močno zasidrano v zavesti prebivalcev Ljubljane in širše okolice ter predstavlja svojevrstno identiteto mesta Ljubljane.

Več informacij najdete v publikaciji: Zakladi sredi mesta - Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 4779 792
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.