Domov > UPRAVA PARKA > Naravovarstveni nadzor

Naravovarstveni nadzor

Naravovarstveni nadzor je neposredni nadzor v naravi nad spoštovanjem prepovedi zakona o ohranjanju narave (ZON) in na njegovi podlagi izdanih predpisov, ki ga poleg inšpektorjev izvajajo naravovarstveni nadzorniki (155. člen ZON).

Stalna prisotnost naravovarstvenih nadzornikov na terenu je ključnega pomena za neposredno spremljanje stanja, nadzor nad izvajanjem varstvenih režimov, izmenjavo informacij, ozaveščanje obiskovalcev, zgodnje prepoznavanje težav in hitro ukrepanje.

Naravovarstveni nadzorniki so za to delo posebej usposobljeni in imajo pooblastilo po ZON.

V Krajinskem parku Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib deluje naravovarstvena nadzornica, poleg nje pa nadzor izvajajo tudi ostali zaposleni v parku. V parku bodo delovali tudi prostovoljni naravovarstveni nadzorniki.


Snaga Javno podjetje d.o.o.,
Povšetova 6, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 4779 792
Elektronska pošta: info.kptrsh@snaga.si
Snaga Javno podjetje d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.