Domov > VARSTVO NARAVE > Zavarovana območja > Naravni spomenik Pod Turnom
Naravni spomenik Pod Turnom

Naravni spomenik Pod Turnom je klasično nahajališče evropske gomoljčice (Pseudostellaria europaea).

Razširjena je na vzhodnem in južnem obrobju Alp v vlažnih listnatih gozdovih. Raste v večjih in manjših zaplatah, največ je je v ulekninah in na mestih, kjer so tla nenehno vlažna.

Ker so razmere za njeno uspevanje tu ugodne, se je rastišče evropske gomoljčice Pod Turnom v nekaj desetletjih povečalo. Za ohranitev dobrega stanja rastišča je treba preprečevati rekreativne aktivnosti neposredno na rastišču in zagotoviti ustrezno gospodarjenje z gozdom, povezano predvsem s presvetlitvijo gozda, vrstno sestavo in časom opravljanja aktivnosti.

Naravni spomenik Pod Turnom je klasično nahajališče evropske gomoljčice – drobno in nežno rastlino je tu odkril in prvič opisal avstrijski naravoslovec Franc Ksaver Wulfen že leta 1762.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.