Domov > O PARKU > Znamenitosti in zanimivosti > Jesenkova pot
Jesenkova pot

Jesenkova pot se začne v Tivoliju nad sankališčem in konča za Tivolijskim gradom. Na približno 3 km dolgi poti je predstavljenih 30 drevesnih in grmovnih vrst, ki so označene s tablami. Tablice nosijo slovensko in latinsko ime vrste. Dobra tretjina vrst se tu pojavlja naravno, ostale so bile sem prinesene in izvirajo od drugod.
Pot je bila urejena ob kongresu Mednarodne zveze gozdarskih in lesarskih raziskovalnih organizacij, ki je leta 1986 potekal v Ljubljani. Poimenovana je po botaniku in genetiku Franu Jesenku (1875 - 1932), prvemu profesorju botanike na Ljubljanski univerzi, ustanovitelju botaničnega inštituta in enem prvih slovenskih naravovarstvenikov. Že leta 1924 je s svojimi študenti označil mejo zavarovanega območja v Dolini Triglavskih jezer in ga čez dve leti v dnevniku Jutro prvi poimenoval Triglavski narodni park. Ob začetku poti stoji tudi napis »Spominu dr. Fr. Jesenku 1932«.
Obnovitev poti, ki jo je omogočila Mestna občina Ljubljana je potekala v letih 1999 in 2006. Upravljavec poti je Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana.

Več informacij: Publikacija Jesenkova pot; z znanjem posuta gozdna pot v središču Ljubljane

Poleg Jesenkove poti lahko v parku obiščete še Učno pot ob Koseškem bajerju in Učno točko za slepe - več.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 4779 792
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.