Domov > Aktualno > Vsi dogodki > Svetovni dan čebel 2021
20. 05. 2021
Svetovni dan čebel 2021

Generalna skupščina OZN je na pobudo Čebelarske zveze Slovenije in s pomočjo Republike Slovenije, Organizacije ZN za hrano in kmetijstvo (FAO) in široke mednarodne podpore razglasila 20. maj za svetovni dan čebel.

Svetovni dan čebel praznujemo že četrtič.

Najbolj znana opraševalka je medonosna čebela, vendar ni edina. Vsaj polovico oprašijo divji opraševalci, predvsem čmrlji, čebele samotarke in muhe trepetavke. Med pomembne opraševalce pa štejemo tudi metulje in nekatere hrošče. Divji opraševalci so pogosto tudi bolj učinkoviti.

Pestrost opraševalcev je nujna za zanesljivo opraševanje v kmetijstvu, prehransko varnost in ohranjanje biotske pestrosti. 80% kmetijskih rastlin je odvisnih od opraševanja žuželk oz. 1/3 hrane.

Študije Organizacije združenih narodov in Svetovne zveze za varstvo narave kažejo, da se populacije čebel in drugih opraševalcev pomembno zmanjšujejo, zaradi česar čebele in drugi opraševalci postajajo čedalje bolj ogrožene živalske vrste. Na to vplivajo številni dejavniki, ki so posledica človeških aktivnosti: intenzivno kmetijstvo, široka uporaba pesticidov in drugo onesnaževanje. Čebele so izpostavljene novim boleznim in škodljivcem, zaradi naraščajočega števila svetovnega prebivalstva se krči njihov življenjski prostor, poleg tega preživetje in razvoj čebel in drugih opraševalcev čedalje bolj ogrožajo tudi podnebne spremembe.

S praznovanjem svetovnega dne čebel želimo najširšo javnost opozoriti na dejstvo, da so čebele za naše preživetje na tem planetu izredno pomembne, pravzaprav nujne, a so v mnogih državah in regijah zaradi različnih vzrokov, najbolj zaradi podnebnih sprememb, zelo ogrožene.

Čebele potrebujejo čist zrak, vodo in čisto okolje v širšem smislu. Opraševalcem lahko pomagamo s sajenje medovitih rastlin, s pozno košnjo travnikov, z vzdrževanjem pestre mozaične kmetijske krajine. Za lažje gnezdenje divjih opraševalcev, predvsem čebel samotark, lahko postavimo čebelnik.

Slovenija je predlagala, da se svetovni dan čebel zaznamuje v maju, ko so čebele na severni polobli najdejavnejše in se začnejo razmnoževati, obenem pa je v tem času potreba po opraševanju največja. 20. maj je tudi rojstni dan Antona Janše (1734–1773), ki velja za pionirja sodobnega čebelarstva in enega največjih strokovnjakov za to področje v tistem času. Bil je prvi učitelj sodobnega čebelarstva na svetu, ki ga je cesarica Rimskega cesarstva Marija Terezija imenovala za stalnega učitelja na novi šoli za čebelarstvo na Dunaju.

Čebelarstvo je močno zasidrano v slovensko tradicijo. Slovenija je dežela z eno največjih gostot čebeljih družin v Evropi. Za njih skrbi več kot 11.000 čebelark in čebelarjev.


Več informacij o svetovnem dnevu čebel

Mestna občina Ljubljana bo na svetovni dan čebel obeležila z razstavo o čebelah v Mestni hiši in promocijskim dogodkom s stojnicami na Mestnem trgu. Več informacij na spletni strani Mestne občine Ljubljana - Si prijatelj čebel?

Nadaljuje se tudi akcija Pokosili bomo, ko se bodo čebele najedle

Nacionalni inštitut za biologijo je pripravil več kratkih izobraževalnih videov:

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.