Domov > Aktualno > Arhiv novic > Hranjenje vodnih ptic
29. 05. 2020
Hranjenje vodnih ptic

Ob jezerih, ribnikih in drugih, predvsem stoječih vodnih površinah v Sloveniji je zelo razširjeno hranjenje vodnih ptic. Čeprav je vzvod za hranjenje želja pomagati, pa je tovrstno početje za vodne ptice in vodni ekosistem škodljivo.

Zaradi hranjenja se:
- poveča število in gostota vodnih ptic, s tem je večja tekmovalnost in agresivnost med osebki,
- slabša se kvaliteta življenjskega okolja, saj se zaradi povečanega vnos organskih snovi v vodo poveča rast alg in zmanjšuje koncentracija kisika v vodi,
- povečajo se možnosti za prenos bolezni med pticami.

Strokovnjaki na Društvu za opazovanje in proučevanja pric Slovenije zato odsvetujejo vsakršno obliko hranjenja vodnih ptic. Zato je pomembno, da so brežine vodnih teles zasajene z avtohtonimi rastlinami v katerih vodne ptice najdejo zavetje ter obilico naravne in kvalitetne hrane.

Povzeto po: T. Basle: Priporočila za hranjenje prostoživečih ptic; DOPPS, november 2019

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5808 074
Elektronska pošta: info.kptrsh@vokasnaga.si
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane.